Gclub Casino ลงทะเบียน

ประธานาธิบดี Aliyev ออกเงินสำหรับการก่อสร้างทางหลวง Yalama-Khanoba


2019-08-08 04:06:10

ประธานาธิบดี Aliyev ออกเงินสำหรับการก่อสร้างทางหลวง Yalama-Khanoba

ประธานาธิบดี Ilzer Aliyev อาเซอร์ไบจันเมื่อวันที่ 6 ธันวาคมได้ลงนามในคำสั่งสำหรับการก่อสร้างทางหลวง Yalama-Khanoba ในภูมิภาค Khacmaz ของประเทศสำนักข่าว AzerTag satate

ทางหลวงเชื่อมโยงการตั้งถิ่นฐาน 2 ครั้งกับประชากรทั้งหมด 6,000 คน

ภายใต้คำสั่งประธานาธิบดี 1.5 ล้าน mantas ถูกจัดสรรให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของ Khacmaz จากกองทุนสำรองของประธานาธิบดีประจำปี 2556

ข่าวที่เกี่ยวข้อง